Du er ikke logget ind.

Principper for børnemiljø

Det psykiske miljø

Det er meget vigtigt for os, at alle børn bliver tilgodeset og respekteret for de små individer de er. Alle børn skal have lige muligheder for udfoldelse og ret til at have egne behov. Ingen børn er ens, men alle skal behandles med lige rettigheder. Vi skal have en anerkendende tone i børnehaven og det enkelte barn skal føle det har betydning. Hvis et barn har specifikke problemer, er det børnehavens opgave at inkludere barnet, på lige fod med resten af gruppen.

En god dag i børnehaven er, når alle børn føler sig set af de voksne og når legekammeraterne gerne vil lege med én. Der skal være god grobund for at få venner. Det kan bl.a. opnås ved at der er respekt omkring børnenes frie leg. Det er i dette ”rum” at venskaber knyttes og at der bliver ”slebet kanter af”. Vi skal tale meget med forældrene om børnenes hverdag og opfordre dem til at støtte børnenes venskaber.

Men udover de tætte relationer til de enkelte børn indbyrdes, skal børnene opleve at de er med i et større gruppefællesskab. Det er børnehavens opgave at have fokus på dette for at styrke børnenes tolerance og sociale udvikling.

I vores børnehave er det vigtigt at børnene er medspillere i deres hverdag. Gode ideer kan lige så godt komme fra børnene som fra de voksne. Børnene skal lære at lytte til hinanden og de voksne skal lytte til børnene. Der hvor det er muligt at børnene har medbestemmelse, skal de have det.

Det fysiske miljø

Børnene skal have mulighed for at ”erobre verden” gennem bevægelse, så de kan styrke bl.a. deres sanser og motorik. Dette er medvirkende til at styrke deres evner til at tilegne sig viden, nye erfaringer og give dem fysisk velvære. Børnene skal opleve glæden ved at bruge deres krop. De skal kunne udvikle deres grov- og finmotoriske færdigheder. Derfor er det vigtigt at have et stimulerende miljø, hvori børnene kan udfolde sig. Børnene skal grov motorisk have mulighed for at løbe, cykle, gynge, hoppe, kravle, snurre og vippe. Og finmotorisk skal de have mulighed for at bygge, konstruere, tegne, klippe, male, save, perle m.m.

Børnene skal lære at sund mad er godt for kroppen og at en god hygiejne er vigtig for at vi ikke bliver syge.

Det Æstetiske miljø

Æstetik betyder:

  • ”Det at noget er udformet, så det er smukt og behageligt for sanserne”.
  • ”Det filosofiske studium af det skønne i kunst og kultur”.

Børnene skal støttes i at skærpe deres æstetiske sans. Vi gør noget ud af at opdage/opleve hvordan ting ser ud. F.eks. kan byens mange huse, give gode samtaler og hvis man møder specielle skilte eller statuer stopper man op og taler om det. Vi opfordrer børnene til at bruge alle deres sanser, det kan f.eks. være at lytte eller se farver og former. Vi mener at musik og kunst indgår som en naturlig del af de indtryk børnene skal præsenteres for i deres børnehave tid. De voksne har en opgave i at være åbne for indtryk og være med til at være nysgerrig sammen med børnene. Vi bestræber os på at holde børnehaven i velholdt stand. Vi synes ikke børn skal vokse op i ramponerede omgivelser. Vi skal lære børnene at passe godt på vores ting.