Du er ikke logget ind.

Læreplaner

Ophold i dagtilbuddene skal bidrage til, at børnenes læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er med skabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.  

I dag skal alle dagtilbud jf. dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Planen skal behandle følgende seks temaer:

Læring

Begreberne læring og udvikling går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig når det lærer. Læring kan ses som en socialisering og dannelse der knytter sig til barnets identitet, refleksion og handling.

Læring er barnets personlige erfaringsproces. En proces hvor barnet tilegner sig ny viden, og udvikler sin forståelse af sig selv og andre. Ved hjælp af påvirkninger og stimulering kan barnet igennem gensidigt samspil fra barn til voksen og børn imellem tilegne sig færdigheder, så det bliver muligt at forstå og begå sig i den verden de lever i.

Læring foregår her og nu, bevidst og ubevidst og kræver fra et pædagogisk perspektiv, en åbenhed og opfølgning af gamle processer og at man kan sætte sig nye mål. Idet læring knytter sig til forandring og udvikling. Vi som voksne må skabe et miljø der med trygge rammer, tillid og entusiasme optimerer børnenes åbenhed mod læring. Barnets læring er en kontinuerlig proces som blandt andet foregår i de sociale relationer barnet indgår i og i samspillet mellem barnet og dets omgivelser. Samt som barnets egen psykiske og fysiske tilegnelse, forandrings- og udviklingsproces, der foregår med udgangspunkt i barnets vilkår.

I læringsprocessen tilegner barnets sig øget viden, erfaringer og færdigheder. De voksnes rolle og opgave er at understøtte, inspirere og udfordre læringsprocessen og give børnene nærhed og hjælp til konflikthåndtering med udgangspunkt i, hvordan børnene ligger rent udviklingsmæssigt. Gennem dialog og handling fungerer personalet som rollemodeller. Det er med til at udfordre barnet til underen og refleksion af egne oplevelser, følelser og handlinger. Ved læring skal forstås både den ubevidste og bevidste proces, der forgår i dagligdagen. Derfor er hele børnehavens læringsmiljø vigtigt for barnets mulighed for læring. Børns læring sker i samspil med andre, og i de fysiske og psykiske rammer hverdagslivet danner. Læringen sker både i spontane og planlagte situationer, aktiviteter og oplevelser.