Du er ikke logget ind.

Børn med særlige behov

Vi har igennem en årrække haft børn i vores afdelinger (og før som selvstændige børnehaver) med særlige vanskeligheder og støttebehov, og har derigennem oparbejdet en rigtig god viden/erfaring omkring arbejdet med disse børn. Forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, tilbagevendende rutiner er meget vigtige for alle børn – men i særdeleshed for denne gruppe børn. Ligeledes er det vigtigt at organisere gruppesammenhænge og aktiviteter, ture mv. i mindre grupper for derigennem at skabe de mest optimale udviklingsbetingelser for barnet.

                                                                   

Et godt forældresamarbejde er altid vigtigt og i særdeleshed når der er tale om børn med særlige behov. Åbenhed og ærlighed er vigtige faktorer der lægger grunden til, at man får lavet nogle gode aftaler om børnene og får opbygget et fortroligt forhold personale og forældre imellem.

Vi søger om støtte, og den større man får tildelt vil typisk være at der kommer en fra Støttekorpset for at supervisere og vejlede. Men der er ikke tale om disiteret varme hænder, opgaver ligger hos institutionen.

Der vil altid være en pædagog fra stuen som sammen med leder eller afdelingsleder forestår det løbende samarbejde med forældre omkring handleplaner – og løbende indsatser. Det vil også være dem der er ansvarlige for afholdelse af møder, samarbejder med andre relevante fagpersoner f.eks. talepædagog – psykologer fra PPR- Børneklinikken eller andre. 

Vi mener det er vigtigt at handleplaner omkring det enkelte barn, er kendte af den samlede personalegruppe i den pågældende afdeling – da det er vigtigt at de pædagogiske indsatser er målrettede og følges op af alle.

Ansvaret for barnets trivsel i vores børnehave er et fællesanliggende.