Du er ikke logget ind.

Basispladser

Fra foråret 2015 har vi omlagt enkelte af vores pladser til basispladser.

Vi har igennem en årrække arbejdet på dette på bestyrelses - ledelses- og medarbejder niveau, i erkendelse af at vi ofte har børn med særlige behov indskrevet i vores afdelinger. De små og overskuelige rammer er gode for disse børn, vi mener at vi har noget dygtigt og engageret personale som er super gode til at rumme det særlige i vores almindelige hverdag.

At vi har oprettet specifikke basispladser betyder at vi fortsat er en almindelig børnehave bare med lidt bedre ressourcer - hvilket kommer både det enkelte barn til gode og børnegruppen som helhed.

Basispladserne er pt. i afdeling 1 & 3